Hingstvisning 1/5 på Huseby Bruk


H
ingstvisning på Huseby Bruk för Ardenner, Nordsvensk brukshäst och Gotlandsruss

Visning sker kl 12 och kl 14 i allén upp mot Slottet.

Stallet öppet från kl 10, tillgång till box finns. 
Ardenner och Nordsvensk Brukshäst har företräde på box.

Ej rengjord box faktureras en avgift på 500 kr.

Anmälan senast 24/4.
Ardenner David Krokmark 070 – 615 26 17
Nordsvensk brukshäst Dennis Hildingsson 072 – 207 99 54
Gotlandsruss - Kristina Ahlström 070-922 37 10