Ordförande

 

David Krokmark 
070-615 26 17 
david.krokmark@gmail.com 
 

Vice ordförande

 

Hans Karlsson 
070-849 08 86
sodergard.hk@gmail.com
 

Ledamot

 

Ann-Helen Karlsson
076-8131090
 
Emma Mellgren (sekreterare)
070-8975051
emmamellgren@hotmail.com
 
Marie-Louise Rungegård
073-0261850
marie-louise-r@hotmail.com
 
Carolina Carlsson  
070-290 82 58
carolina_c85@hotmail.com
 
 

Suppleant

 

Roger Svensson 
070-636 35 79
roger.bolmso@hotmail.com
 
Evert Andersson 
070-529 18 08
bjorkekull5@hotmail.com
 
Stina Hägg 
073-803 56 61
stina.olastuen@icloud.com
(Hemsida och sociala medier) 
 
Vakant
 

Adj. kassör

 

Mia Andréasson (Medlemsansvarig)
073-500 89 00
usflorida.69@gmail.com

 

Valberedning

 

Viktoria Freij (sammankallande) 

Emma Larsson 

Anton Krafth 

 

 

STADGAR