Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Ordförande

 

David Krokmark 
070-615 26 17 
david.krokmark@gmail.com 
 

Vice ordförande

 

Hans Karlsson 
070-849 08 86
sodergard.hk@gmail.com
 

Ledamot

 
Emma Mellgren (sekreterare)
070-8975051
emmamellgren@hotmail.com
 
Marie-Louise Rungegård
073-0261850
marie-louise-r@hotmail.com
 
Evert Andersson 
070-529 18 08
bjorkekull5@hotmail.se
 
Stina Hägg (Hemsida och sociala medier) 
073-803 56 61
stina.olastuen@icloud.com
 
Mikael Fredrikssson
070-237 34 12
mikaelfredriksson290@gmail.com
 
 

Suppleant

 

Ellen Sandin
072-168 29 93
ellensandin1234@gmail.com
 
Mats Holmberg
076-013 80 43
matsholmberg@telia.com
 
 

Adj. kassör

 

Carola Holmberg (Medlemsansvarig)
070-658 35 09
carolaholmberg2@gmail.com

 

Valberedning

 

Viktoria Freij (sammankallande) 

Anton Krafth 

Ann-helen Karlsson

 

 

STADGAR