Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Pristagare 2020

Sven Skogsströms Vandringspris gick till stoet Mona, Ägare Emma Larsson, Moheda

Holger Karlssons Minnespris delades inte ut pga avsaknad av kandidat

Bästa körda häst (KBI) gick till stoet Mixa, Ägare David och Jessica Krokmark, Lönashult

Klubbens hederspris för bästa 3-årssto gick till Mona, Ägare Emma Larsson, Moheda samt till Rosella, ägare Ellinor Johansson, Lönsboda

Familjen Karlssons Vandringspris till bästa 3-åring gick till Rosella, Ägare Ellinor Johansson, Lönsboda

Anders Thorells Vandringspris till bästa 4-åriga fölsto gick till Mixa, Ägare David och Jessica Krokmark, Lönashult