Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Pristagare 2020

Sven Skogsströms Vandringspris, för bästa 3-åriga kallblodssto

Pristagare: Carolina och Kjell Carlsson, Ljungby, för stoet Spirella

Holger Karlssons minnespris

Pristagare: Arvid Karlsson, Ormseberga

Pris för bäst körda häst (KBI)

Pristagare: Inget KBI utfört i Kronoberg 2019

Familjen Karlssons Vandringspris, för bästa 3-åring inom Ardennerklubben Sydost

Pristagare: Anton Krafth och Lihna Eriksson, Ör, för hingsten Jussi 12012

Anders Thorells Vandringspris, för bästa 4-åriga fölsto

Pristagare: Bengt-Åke Rungegård, Tingsryd, för stoet Pilona

Ardennerklubben Sydosts bästa 3-åring

Pristagare: Anton Krafth och Lihna Eriksson, Ör, för stoet Jubinett, 41 p

Carolina och Kjell Carlsson, Ljungby, för stoet Spirella, 41 p

Elin Gunnarsson, Älekulla, för stoet Junia L, 41 p

Anette Eilert ,Vimmerby , för stoet Lidsjös Alina, 41 p