Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Pristagare 2021

Sven Skogsströms Vandringspris gick till stoet Velona 43 p, ägare Per Kjellbin, Moheda

Holger Karlssons Minnespris delades inte ut pga avsaknad av kandidat

Bästa körda häst (KBI) gick till stoet Mebel 44 p, ägare Emma Mellgren, Urshult

Klubbens hederspris för bästa 3-årssto gick till Velona 43 p, ägare Per Kjellbin, Moheda

Familjen Karlssons Vandringspris till bästa 3-åring gick till hingsten Luron 12042, 43 p, ägare Christer och Marie Nilsson, Rydaholm

Anders Thorells Vandringspris till bästa 4-åriga fölsto gick till Mona, ägara Emma Larsson, Moheda