Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Föreningens priser

Föreningen vill visa sin uppskattning till de som är värda något extra. Kravet är att man är medlem i Ardennerklubben Sydost.  Vid varje årsmöte delas det ut följande priser:

* Sven Skogströms vandringspris för bästa 3-åriga kallblodssto- Till det sto som erhållit högst poäng vid sommarpremiering och erhållit lägst klass 1. Stoet ska vara fött och ägt av person bosatt i Kronobergs län. Se vidare statuter under "Föreningens priser" - Statuter.

* Holger Karlssons minnespris- Minnespriset skall tilldelas ungdom (= ca 30 år) som är medlem i Ardennerklubben Sydost och som visat häst av hög kvalitet vid tex. hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning. Se vidare statuter: www.stallih.se

* Pris för bästa körd häst (KBI) - Priset delas ut till den fyraåriga ardernerhäst som utfört bäst körbarhetsintyg på sommarpremieringen. 

* Familjen Karlssons vandringspris för bästa 3-åriga Ardennersto/Ardennerhingst i Ardennerklubben Sydost- Tilldelas det treåriga sto alternativt hingst , som erhållit högst poäng vid premiering. 

Anders Thorells vandringspris- Tilldelas bästa 4-åriga fölsto med föl.