Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Den 22 januari så anordnade vi en mycket trevlig skogsdag i Möcklehult utanför Lönashult.

På plats var 5 ekipage, 4 Ardenner och 1 Nordsvensk, som hjälptes åt att köra ut gallringsvirke.

På plats var även ca 8-10 besökare.

Grillen var tänd så man kunde grilla korv och värma sig.

Det blev en lyckad dag som uppskattades av alla närvarande.

På vår Facebook-sida finns det mycket bilder från dagen.