Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Statuter för Sven Skogströms vandringspris

för bästa 3-åriga kallblodssto i Kronobergs län


Vandringspriset skall tilldelas det 3-åriga sto som erhållit högst poäng vid sommarpremiering och erhållit lägst klass 1.
Stoet skall vara fött och ägt av person bosatt i Kronobergs län.
Priset skall vara ständigt vandrande och åtföljas en bok. Priset skall utdelas vid respektive föreningsmöte.

Vid lika poäng värderas:

1: Typ
2: Sktit
3:Extremiteter
4: Huvud, hals, bål
5: Trav

Statuter för Holger Karlssons minnespris
riktat till ungdomar som intresserar sig för avel av ardennerhästen

 

Minnespriset skall tilldelas ungdom som är medlem i Ardennerföreningen Sydost och som visat häst av hög kvalitet vid tex. hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning. Även hjälpa ungdomar att bygga nätverk med andra avelsintresserade ungdomar samt med mer erfarna uppfödare, domare m.fl. inom Sverige och eventuellt också utomlands.

Ardennerklubben Sydosts medlemmar äger rätt att nominera lämpliga kandidater till Ardennerklubben Sydosts styrelse, vilka beslutar om pristagare.

Minnespriset består i både ett graverat minnespris med texten ” Holger Karlssons Minnespris samt år” och en summa pengar. Ardennerklubben Sydosts styrelse beslutar om storlek i förhållande till avkastning.Minnespriset skall åtföljas av en bok där pristagaren skall sätta in kort på aktuell häst, med härstamning samt meriter.

KBI
för bästa körbarhetsintyg

 

Meningen med körbarhetsintyg (KBI) är att visa att hästen är välhanterad, samarbetsvillig, dragvillig, lugn och harmonisk. Maxpoäng är 50 poäng som sätts av en utbildad KBI-domare under premieringsvecka. Ardennerklubben Sydost utser det bästa körbarhetsintyget varje år. Hästägaren får ett pris i form av en tenntallrik.

I provet bedöms fem delmoment:


1: Anspänning och frånspänning
2: Igångsättning, dragteknik och dragvilja
3: Halter
4: Ryggning
5: Temperament, samarbetsvilja och lydnad

 

Familjen Karlssons Vandringspris för Bästa treåriga ardennersto/ardennerhingst i Ardennerklubben Sydost


Statuter

Vandringspriset skall tilldelas det treåriga sto, alternativt hingst, som erhållit högst poäng vid premiering.

• Stoet/hingsten ska vara ägt av person som är medlem i Ardennerklubben Sydost vid visningstillfället.

• Priset ska vara ständigt vandrande och åtföljas av en bok. Priset skall utdelas vid klubbens årsmöte. Vid lika poäng värderas:

1. typ
2. skritt
3. extremiteter
4. huvud, hals och bål
5. trav

Om det skulle vara lika poäng mellan kandidaterna har hingst företräde. Om det finns två kandidater av samma kön med samma poäng är det premieringens rangering som avgör.

• Om statuterna behövs ändras skall Familjen Karlsson kontaktas och konsulteras

• Om Ardennerklubben Sydost upphör skall vandringspriset förvaltas av Avelsföreningen för Svenska ardennerhästen

Tveta Björkäng 2016 02 13

Ingrid Karlsson

 

Statuter för Anders Thorells vandringspris

Priset ska gå till bästa 4- åriga fölsto med föl, som är född, uppfödd, ägd och visad i Kronobergs län. Priset förvaltas och delas ut av Ardennerklubben Sydost. 

Priset består av ett vandringspris och en minnespokal. Klubben ansvarar att vinnaren får vandringspriset med en plåt med stoets namn, nr, ägare och årtal samt en minnespokal med årtal och stoets namn. 

Om Ardennerklubben upphör skall Avelsföreningen för svenska ardennerhästen överta ansvaret för priset.